วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 กศน.อำเภอสบปราบ นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการมนตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปรา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอสบปราบ ร่วมรดน้ำดำหัว คณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอสบปราบ ณ ตำบลสบปราบ ตำบลสมัย ตำบลแม่กัวะ และตำบลนายาง

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566  กศน.อำเภอสบปราบ นายสุริยันต์  ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการมนตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปรา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอสบปราบ ร่วมรดน้ำดำหัว คณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอสบปราบ ณ ตำบลสบปราบ ตำบลสมัย ตำบลแม่กัวะ และตำบลนายาง 
 
วันที่ 02 พฤษภาคม 2566 เวลา 16:12:03 น.