วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 กศน.อำเภอสบปราบ วมรับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักการของกฎหมายลำดับรองที่ต้องออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบ Facebook Live

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 กศน.อำเภอสบปราบ นายสุริยันต์  ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้ ครูและบุคลากร กศน.อำเภอสบปราบ ร่วมรับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักการของกฎหมายลำดับรองที่ต้องออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบ Facebook Live ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสบปราบ 
 
วันที่ 03 พฤษภาคม 2566 เวลา 14:46:10 น.