วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 คณะครู และบุคลากร กศน.อำเภอสบปราบร่วมทำบุญตักบาตรและวางพานพุ่มดอกไม้ พิธีเฉลิมฉลองวาระครบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

วันที่ 6 พฤษภาคม 2566  นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอสบปราบมอบหมายให้ คณะครู และบุคลากร กศน.อำเภอสบปราบร่วมทำบุญตักบาตรและวางพานพุ่มดอกไม้ พิธีเฉลิมฉลองวาระครบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีนายเกษม  ใจจันทร์ นายอำเภอสบปราบ เป็นประธานในพิธี  ณ วัดหลวงสบปราบ ตำบลสบปราบอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
 
 
วันที่ 08 พฤษภาคม 2566 เวลา 13:39:50 น.