วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงานไตรมาส 3 - 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดในเขตพื้นที่ภาคเหนือ

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 นายสุริยันต์  ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงานไตรมาส 3 - 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดในเขตพื้นที่ภาคเหนือ โดยมีท่านคมกฤช  จันทร์ขจร  รักษาการ เลขาธิการ กศน. เป็นประธาน ณ โรงเรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ 
 
วันที่ 08 พฤษภาคม 2566 เวลา 15:44:50 น.