วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ พร้อมด้วยครูและบุคลากร กศน.อำเภอสบปราบ ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2566 เพื่อชี้แจง วางแผนการดำเนินงานของครูและบุคลากร กศน.อำเภอสบปราบ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอสบปราบ

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ พร้อมด้วยครูและบุคลากร กศน.อำเภอสบปราบ ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2566 เพื่อชี้แจง วางแผนการดำเนินงานของครูและบุคลากร กศน.อำเภอสบปราบ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอสบปราบ
 
 
วันที่ 09 พฤษภาคม 2566 เวลา 13:47:10 น.