วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ พร้อมด้วยคระครู บุคลากร กศน.อำเภอสบปราบ มอบพวงหรีดเพื่อร่วมไว้อาลัย แด่ นายวรเมธ เบน ตาวตา นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กศน.อำเภอสบปราบ ที่ได้เสียชีวิตลง ณ ชุมชนบ้านจัวเหนือ ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

วันที่  10 พฤษภาคม 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ พร้อมด้วยคระครู บุคลากร  กศน.อำเภอสบปราบ  มอบพวงหรีดเพื่อร่วมไว้อาลัย แด่ นายวรเมธ เบน ตาวตา นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กศน.อำเภอสบปราบ ที่ได้เสียชีวิตลง ณ ชุมชนบ้านจัวเหนือ ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง  
 
วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 16:38:18 น.