วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ พร้อมด้วยคณะครู และคณะกรรมการ ศส.ปชต. ลงพื้นที่เชิญชวนประชาชน ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการเลือกตั้งและเห็นความสำคัญของการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ณ บริเวณ ตลาดนัดวันพฤหัสบดี ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 นายสุริยันต์  ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ พร้อมด้วยคณะครู และคณะกรรมการ ศส.ปชต. ลงพื้นที่เชิญชวนประชาชน ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการเลือกตั้งและเห็นความสำคัญของการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ณ บริเวณ ตลาดนัดวันพฤหัสบดี ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 
 
 
วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 16:33:59 น.