วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้นางพัชรินทร์ สอนดี ครู กศน.ตำบลสมัย และคณะกรรมการ ศส.ปชต.ประจำตำบลสมัย ลงพื้นที่เชิญชวนประชาชน ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 นายสุริยันต์  ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้นางพัชรินทร์  สอนดี ครู กศน.ตำบลสมัย และคณะกรรมการ ศส.ปชต.ประจำตำบลสมัย ลงพื้นที่เชิญชวนประชาชน ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการเลือกตั้งและเห็นความสำคัญของการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ณ พื้นที่ในตำบลสมัย  ตำบลสมัย  อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
 
 
วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 13:01:28 น.