วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้ คระครู บุคลากร กศน.อำเภอสบปราบ มอบพวงหรีดเพื่อร่วมไว้อาลัย แด่ นางสาวสุรพิชญา คำสา (น้องปิงปอง) นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กศน.อำเภอสบปราบ ที่ได้เสียชีวิตลง ณ ชุมชนบ้านจัวเหนือ ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้ คระครู บุคลากร  กศน.อำเภอสบปราบ  มอบพวงหรีดเพื่อร่วมไว้อาลัย แด่ นางสาวสุรพิชญา คำสา (น้องปิงปอง) นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กศน.อำเภอสบปราบ ที่ได้เสียชีวิตลง ณ ชุมชนบ้านจัวเหนือ ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 
 
วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 10:13:42 น.