วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ศสกร.อำเภอสบปราบ นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ศสกร.อำเภอสบปราบพร้อมด้วยคณะครู จัดโครงการปฐมนิเทศและพิธีมอบใบประกาศนียบัตร นักศึกษา ศสกร.อำเภอสบปราบ ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 โดยมี นายเกษม ใจจันทร์ นายอำเภอสบปราบ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุม ศสกร.อำเภอสบปราบ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ศสกร.อำเภอสบปราบ นายสุริยันต์  ปินเครือ ครูชำนาญการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ศสกร.อำเภอสบปราบพร้อมด้วยคณะครู จัดโครงการปฐมนิเทศและพิธีมอบใบประกาศนียบัตร นักศึกษา ศสกร.อำเภอสบปราบ ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 โดยมี นายเกษม  ใจจันทร์ นายอำเภอสบปราบ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุม ศสกร.อำเภอสบปราบ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
 
 
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 15:29:12 น.