วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ศสกร.อำเภอสบปราบ พร้อมด้วย บุคลากร ศสกร.อำเภอสบปราบ จัดทำกิจกรรม 5ส. บริเวณ ศสกร.อำเภอสบปราบ

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ ศสกร.อำเภอสบปราบ พร้อมด้วย บุคลากร ศสกร.อำเภอสบปราบ  จัดทำกิจกรรม 5ส. บริเวณ ศสกร.อำเภอสบปราบ
 
 
วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 14:14:58 น.