วันนที่ 31 พฤษภาคม 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ มอบหมายให้ ครู ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลแม่กัวะ เข้าร่วมประชุมสภากาแฟตำบลแม่กัวะ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติบ้านปงกา ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

วันนที่ 31 พฤษภาคม 2566 นายสุริยันต์  ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอสบปราบ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ มอบหมายให้ ครู  ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลแม่กัวะ เข้าร่วมประชุมสภากาแฟตำบลแม่กัวะ ร่วมกับภาคีเครือข่าย  ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติบ้านปงกา ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
 
 
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 16:11:41 น.