วันที่ 3 มิถุนายน 2566 สปา.อำเภอสบปราบ นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน. อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ พร้อมด้วยข้าราชการบุคลากรทางการศึกษา สกร.อำเภอสบปราบ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาม 3 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสบปราบ

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 สปา.อำเภอสบปราบ นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน. อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้  พร้อมด้วยข้าราชการบุคลากรทางการศึกษา สกร.อำเภอสบปราบ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาม 3 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสบปราบ 
 
วันที่ 06 มิถุนายน 2566 เวลา 10:30:59 น.