วันที่ 3 มิถุนายน 2566 นายสุริยันต์​ปินเครือ​ครูชำนาญการ​ รักษาการในตำแหน่ง​ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ​ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ​ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ มอบหมายให้ครูกศน.ตำบลนายาง​ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุฌาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านนาไม้แดงหมู่ที่ 6 ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

วันที่ 3 มิถุนายน  2566  นายสุริยันต์​ปินเครือ​ครูชำนาญการ​ รักษาการในตำแหน่ง​ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ​ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ​ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ มอบหมายให้ครูกศน.ตำบลนายาง​ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุฌาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านนาไม้แดงหมู่ที่ 6 ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ  จังหวัดลำปาง
 
 
วันที่ 06 มิถุนายน 2566 เวลา 10:32:09 น.