ID
PWD
 
 


 
  วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ครู กศน. ตำบลแม่กัวะ ร่วมประชุมสูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมัศักดิ์ศรี วันที่ 27 พ.ย ณ ชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่กัวะ
  วันที่  28/11/2561
 
รายละเอียด
    วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ครู กศน. ตำบลแม่กัวะ ร่วมประชุมสูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมัศักดิ์ศรี วันที่ 27 พ.ย ณ ชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่กัวะ

94 หมู่ที่ 4 บ้านแพะ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52170
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5429-6261
E – mail Gosonorsobprab@hotmail.com Website www.nfesopprap.com