ID
PWD
 
 


 
  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ครู กศน.ตำบลสบปราบ จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประชาธิปไตยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน...อบรมเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะกรรมการศส.ปชต.เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง ณ ห้องประชุม ร่มไทรงาม กศน.อำเภอสบปราบ
  วันที่  6/12/2561
 
รายละเอียด
    วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ครู กศน.ตำบลสบปราบ จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประชาธิปไตยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน...อบรมเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะกรรมการศส.ปชต.เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งโดยกลุ่มเป้าหมายคณะกรรมการ ศส.ปชต.และผู้นำชุมชนเข้าร่วม ณ ห้องประชุม ร่มไทรงาม กศน.อำเภอสบปราบ

94 หมู่ที่ 4 บ้านแพะ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52170
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5429-6261
E – mail Gosonorsobprab@hotmail.com Website www.nfesopprap.com