ID
PWD
 
 


 
  วันที่ 4 ธันวาคม 2561 คณะครู บุคลากร กศน.อำเภอสบปราบจัดพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย และจัดประกวดเรียงความบทความเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปนมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งศาสตร์ 9 แขนง ณ กศน.อำเภอสบปราบ
  วันที่  6/12/2561
 
รายละเอียด
    วันที่ 4 ธันวาคม 2561 คณะครู บุคลากร กศน.อำเภอสบปราบจัดพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย และจัดประกวดเรียงความ บทความเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปนมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งศาสตร์ 9 แขนง ประกอบด้วย1) พระบิดาแห่งชาติการจัดการน้ำ 2) พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย 3) พระบิดาแห่งฝนหลวง 4) พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย 5) พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย 6) พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย 7) พระบิดาแห่งการวิจัยไทย 8) พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย 9) พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย โดยครู กศน.ตำบลแต่ละตำบลคัดเลือกนักศึกษาที่ได้ลำดับที่ 1 ของแต่ละตำบล มาแข่งขันในระดับอำเภอเพื่อหานักศึกษาลำดับที่ 1 ในระดับอำเภอ ณ กศน.อำเภอสบปราบ

94 หมู่ที่ 4 บ้านแพะ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52170
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5429-6261
E – mail Gosonorsobprab@hotmail.com Website www.nfesopprap.com