ID
PWD
 
 


 
  วันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2561 กศน.อำเภอสบปราบจัดกิจกรรม โครงการพัฒนาบุคลากรในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอสบปราบ
  วันที่  26/12/2561
 
รายละเอียด
    วันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2561 กศน.อำเภอสบปราบจัดกิจกรรม โครงการพัฒนาบุคลากรในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เพื่อปรับแผน / กิจกรรม การศึกษาต่อเนื่องของทุกตำบล จัดทำรายละเอียดของแต่ละโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายปี 62 ทั้งของตำบลและอำเภอ จัดทำแผนปฏิบัติราชการของกศน.ตำบล/ ห้องสมุดและสถานศึกษา และนำองค์กรนักศึกษาเข้าร่วมพจารณาหนังสือเรียน 2/61 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอสบปราบ

94 หมู่ที่ 4 บ้านแพะ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52170
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5429-6261
E – mail Gosonorsobprab@hotmail.com Website www.nfesopprap.com