ID
PWD
 
 


 
  กศน.อำเภอสบปราบ จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การจักสานตะกร้าจากทางมะพร้าว (1อำเภอ 1อาชีพ) รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ ศาลา SML บ้านไร่ หมู่ 8 ตำบลนายาง
  วันที่  26/12/2561
 
รายละเอียด
    กศน.อำเภอสบปราบ จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การจักสานตะกร้าจากทางมะพร้าว (1อำเภอ 1อาชีพ) รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ ศาลา SML บ้านไร่ หมู่ 8 ตำบลนายาง

94 หมู่ที่ 4 บ้านแพะ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52170
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5429-6261
E – mail Gosonorsobprab@hotmail.com Website www.nfesopprap.com