ID
PWD
 
 


 
  วันที่ 16 -17 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ พร้อมด้วยนายวรพจน์ ไชยพรม ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอสบปราบ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบช่วยเหลือผู้เรียนและการเรียนรายบุคคลของ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง โดยมี นางคนึงนิตย์ วันนิตย์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด โดยได้รับเกียรติทีมวิทยากรจาก สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร นำโดย นายกำจร หัดไทย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุม ๒ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
  วันที่  18/02/2564
 
รายละเอียด
    วันที่ 16 -17 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ พร้อมด้วยนายวรพจน์ ไชยพรม ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอสบปราบ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบช่วยเหลือผู้เรียนและการเรียนรายบุคคลของ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง โดยมี นางคนึงนิตย์ วันนิตย์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด โดยได้รับเกียรติทีมวิทยากรจาก สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร นำโดย นายกำจร หัดไทย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุม ๒ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง

94 หมู่ที่ 4 บ้านแพะ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52170
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5429-6261
E – mail Gosonorsobprab@hotmail.com Website www.nfesopprap.com