ID
PWD
 
 


 
  วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 กศน.อำเภอสบปราบ นำโดยนายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ได้มอบหมายให้นางสาวไพรินทร์ อุ่นปัญญา ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอสบปราบ จัดโครงการส่งเสริมการอ่าน น้องน้อย...คอยนิทาน มีกิจกรรมการเล่านิทาน กิจกรรมระบายสีหมวกอาชีพที่ตนเองใฝ่ฝันในอนาคต ให้กับนักเรียนระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาล 3/1 จำนวน 26 คน และ ระดับชั้น 3/2 จำนวน 24 คน ณ โรงเรียนอนุบาลสบปราบ รวมจำนวนทั้งหมด 50 คน
  วันที่  22/02/2564
 
รายละเอียด
    วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 กศน.อำเภอสบปราบ นำโดยนายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ได้มอบหมายให้นางสาวไพรินทร์ อุ่นปัญญา ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอสบปราบ จัดโครงการส่งเสริมการอ่าน น้องน้อย...คอยนิทาน มีกิจกรรมการเล่านิทาน กิจกรรมระบายสีหมวกอาชีพที่ตนเองใฝ่ฝันในอนาคต ให้กับนักเรียนระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาล 3/1 จำนวน 26 คน และ ระดับชั้น 3/2 จำนวน 24 คน ณ โรงเรียนอนุบาลสบปราบ รวมจำนวนทั้งหมด 50 คน

94 หมู่ที่ 4 บ้านแพะ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52170
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5429-6261
E – mail Gosonorsobprab@hotmail.com Website www.nfesopprap.com