ID
PWD
 
 


 
  ประชาสัมพันธ์การรับมือกับหมอกควันและไฟป่า
  วันที่  28/02/2564
 
รายละเอียด
    ประชาสัมพันธ์การรับมือกับหมอกควันและไฟป่า

97 หมู่ที่ 4 บ้านแพะ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52170
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5429-6261
E – mail Gosonorsobprab@hotmail.com Website www.nfesopprap.com