ID
PWD
 
 


 
  วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2564 กศน.อำเภอสบปราบเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ด้านการสร้างนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม ชื่อโครงงาน 1.ถังขยะจากขวดพลาสติก2.กระถางต้นไม้จากเศษผ้า3.เตาอบโอ่งประหยัดพลังงาน จัดโดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ผ่านระบบ Zoom ณ กศนอำเภอสบปราบ
  วันที่  19/07/2564
 
รายละเอียด
    วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2564 กศน.อำเภอสบปราบเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ด้านการสร้างนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม ชื่อโครงงาน 1.ถังขยะจากขวดพลาสติก2.กระถางต้นไม้จากเศษผ้า3.เตาอบโอ่งประหยัดพลังงาน จัดโดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ผ่านระบบ Zoom ณ กศนอำเภอสบปราบ

97 หมู่ที่ 4 บ้านแพะ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52170
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5429-6261
E – mail Gosonorsobprab@hotmail.com Website www.nfesopprap.com