ID
PWD
 
 


 
  วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นำโดยนายธนกร ขันซ้าย นายอำเภอสบปราบ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสบปราบ และบุคลากร กศน.อำเภอสบปราบ ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา 2564 ณ วัดนาปราบ ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
  วันที่  23/07/2564
 
รายละเอียด
    วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นำโดยนายธนกร ขันซ้าย นายอำเภอสบปราบ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสบปราบ และบุคลากร กศน.อำเภอสบปราบ ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา 2564 ณ วัดนาปราบ ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

97 หมู่ที่ 4 บ้านแพะ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52170
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5429-6261
E – mail Gosonorsobprab@hotmail.com Website www.nfesopprap.com