ID
PWD
 
 


 
  วันที่ 26 มกราคม 2565 กศน.อำเภอสบปราบ นายสุรันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการรักษาการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ มอบให้นายวรพจน์ ไชยพรม ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอสบปราบ เข้าร่วมประชุมหาลือเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ห้องสมุดประชาชน อำเภอสบปราบ ร่วมกับสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติลำปาง ณ วัดหลวงสบปราบ
  วันที่  26/01/2565
 
รายละเอียด
    วันที่ 26 มกราคม 2565 กศน.อำเภอสบปราบ นายสุรันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการรักษาการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ มอบให้นายวรพจน์ ไชยพรม ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอสบปราบ เข้าร่วมประชุมหาลือเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ห้องสมุดประชาชน อำเภอสบปราบ ร่วมกับสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติลำปาง ณ วัดหลวงสบปราบ

97 หมู่ที่ 4 บ้านแพะ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52170
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5429-6261
E – mail Gosonorsobprab@hotmail.com Website www.nfesopprap.com