ID
PWD
 
 


 
  วันที่ 17-18 กันยายน 2565 กศน.อำเภอสบปราบ นำโดย นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ได้ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2565 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 โดยในวันที่ 17 กันยายน 2565 ได้รับการนิเทศ สนามสอบ จำนวน 4 ตำบล ผ่านการประชุมทางวีดีโอออนไลน์และการลงพื้นที่ จาก นายสมชาย เด็ดขาด รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
  วันที่  19/09/2565
 
รายละเอียด
    วันที่ 17-18 กันยายน 2565 กศน.อำเภอสบปราบ นำโดย นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ได้ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2565 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 โดยในวันที่ 17 กันยายน 2565 ได้รับการนิเทศ สนามสอบ จำนวน 4 ตำบล ผ่านการประชุมทางวีดีโอออนไลน์และการลงพื้นที่ จาก นายสมชาย เด็ดขาด รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง

97 หมู่ที่ 4 บ้านแพะ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52170
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5429-6261
E – mail Gosonorsobprab@hotmail.com Website www.nfesopprap.com