ID
PWD
 
 


 
  วันที่ 22 กันยายน 2565 กศน.อำเภอสบปราบ นายเด่น กาดีวงศ์ ครูอาสาสมัครฯและ นายพงศกร ด้วงเขียว เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ กศน.อำเภอสบปราบ ได้รับมอบหมายจากนายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ทำการจัดสอบด้วยระบบ E-Exam ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยมีนักศึกษา กศน.อำเภอสบปราบ เข้าสอบ จำนวน 8 คน ณ ห้อง E-Exam กศน.อำเภอสบปราบ

  วันที่  22/09/2565
 
รายละเอียด
    วันที่ 22 กันยายน 2565 กศน.อำเภอสบปราบ นายเด่น กาดีวงศ์ ครูอาสาสมัครฯและ นายพงศกร ด้วงเขียว เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ กศน.อำเภอสบปราบ ได้รับมอบหมายจากนายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ทำการจัดสอบด้วยระบบ E-Exam ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยมีนักศึกษา กศน.อำเภอสบปราบ เข้าสอบ จำนวน 8 คน ณ ห้อง E-Exam กศน.อำเภอสบปราบ

97 หมู่ที่ 4 บ้านแพะ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52170
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5429-6261
E – mail Gosonorsobprab@hotmail.com Website www.nfesopprap.com