ID
PWD
 
 


 
  วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ และนายวรพจน์ ไชยพรม ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอสบปราบ ร่วมประชุมประจำเดือน ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่ม ครั้งที่ 4/2565 เพื่อชี้แจงแนวทางการสรรหาคณะกรรมการ ศส.ปชต.และดำเนินการแต่งตั้งให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุม2 สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
  วันที่  16/11/2565
 
รายละเอียด
    วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ และนายวรพจน์ ไชยพรม ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอสบปราบ ร่วมประชุมประจำเดือน ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่ม ครั้งที่ 4/2565 เพื่อชี้แจงแนวทางการสรรหาคณะกรรมการ ศส.ปชต.และดำเนินการแต่งตั้งให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุม2 สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง

97 หมู่ที่ 4 บ้านแพะ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52170
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5429-6261
E – mail Gosonorsobprab@hotmail.com Website www.nfesopprap.com