ID
PWD
 
 


 
  วันที่ 18 ธันวาคม 2565 นำโดยนายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ พร้อมด้วยครูและบุคลากร กศน.อำเภอสบปราบ จัดโครงการอบรมปรับพื้นฐานความรู้นักศึกษา และมอบประกาศนียบัตรนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยมีนายภูธดา โพธิ์ศรีทอง ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาการนายอำเภอสบปราบ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุม กศน.อำเภอสบปราบ
  วันที่  18/11/2565
 
รายละเอียด
    วันที่ 18 ธันวาคม 2565 นำโดยนายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ พร้อมด้วยครูและบุคลากร กศน.อำเภอสบปราบ จัดโครงการอบรมปรับพื้นฐานความรู้นักศึกษา และมอบประกาศนียบัตรนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยมีนายภูธดา โพธิ์ศรีทอง ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาการนายอำเภอสบปราบ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุม กศน.อำเภอสบปราบ

97 หมู่ที่ 4 บ้านแพะ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52170
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5429-6261
E – mail Gosonorsobprab@hotmail.com Website www.nfesopprap.com