ID
PWD
 
 


 
  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ต้อยรับ สัสดีอำเภอสบปราบพร้อมด้วยคณะ จาก มณฑลทหารบกที่32 จังหวัดลำปาง มาเยียมเพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครทหารกองประจำการ พร้อมชี้แจงสวัสดิการ ณ กศน.อำเภอสบปราบ
  วันที่  23/11/2565
 
รายละเอียด
    วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ต้อยรับ สัสดีอำเภอสบปราบพร้อมด้วยคณะ จาก มณฑลทหารบกที่32 จังหวัดลำปาง มาเยียมเพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครทหารกองประจำการ พร้อมชี้แจงสวัสดิการ ณ กศน.อำเภอสบปราบ

97 หมู่ที่ 4 บ้านแพะ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52170
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5429-6261
E – mail Gosonorsobprab@hotmail.com Website www.nfesopprap.com