ID
PWD
 
 


 
  วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ร่วมเป็นคณะกรรมการ การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบที่ 3 ของนายสิทธิกร แก้วเกษศรี ครูผู้ช่วย กศน อำเภอเถิน ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
  วันที่  24/11/2565
 
รายละเอียด
    วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ร่วมเป็นคณะกรรมการ การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบที่ 3 ของนายสิทธิกร แก้วเกษศรี ครูผู้ช่วย กศน อำเภอเถิน ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

97 หมู่ที่ 4 บ้านแพะ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52170
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5429-6261
E – mail Gosonorsobprab@hotmail.com Website www.nfesopprap.com