ID
PWD
 
 

Warning: ereg() [function.ereg]: REG_EMPTY in /home/moviemod/domains/nfesopprap.com/public_html/showac2.php on line 322

Warning: ereg() [function.ereg]: REG_EMPTY in /home/moviemod/domains/nfesopprap.com/public_html/showac2.php on line 325

Warning: ereg() [function.ereg]: REG_EMPTY in /home/moviemod/domains/nfesopprap.com/public_html/showac2.php on line 328

Warning: ereg() [function.ereg]: REG_EMPTY in /home/moviemod/domains/nfesopprap.com/public_html/showac2.php on line 331

Warning: ereg() [function.ereg]: REG_EMPTY in /home/moviemod/domains/nfesopprap.com/public_html/showac2.php on line 334

Warning: ereg() [function.ereg]: REG_EMPTY in /home/moviemod/domains/nfesopprap.com/public_html/showac2.php on line 337

Warning: ereg() [function.ereg]: REG_EMPTY in /home/moviemod/domains/nfesopprap.com/public_html/showac2.php on line 340

Warning: ereg() [function.ereg]: REG_EMPTY in /home/moviemod/domains/nfesopprap.com/public_html/showac2.php on line 343

Warning: ereg() [function.ereg]: REG_EMPTY in /home/moviemod/domains/nfesopprap.com/public_html/showac2.php on line 346

Warning: ereg() [function.ereg]: REG_EMPTY in /home/moviemod/domains/nfesopprap.com/public_html/showac2.php on line 349

Warning: ereg() [function.ereg]: REG_EMPTY in /home/moviemod/domains/nfesopprap.com/public_html/showac2.php on line 352

Warning: ereg() [function.ereg]: REG_EMPTY in /home/moviemod/domains/nfesopprap.com/public_html/showac2.php on line 355

Warning: ereg() [function.ereg]: REG_EMPTY in /home/moviemod/domains/nfesopprap.com/public_html/showac2.php on line 358

Warning: ereg() [function.ereg]: REG_EMPTY in /home/moviemod/domains/nfesopprap.com/public_html/showac2.php on line 361

Warning: ereg() [function.ereg]: REG_EMPTY in /home/moviemod/domains/nfesopprap.com/public_html/showac2.php on line 364

Warning: ereg() [function.ereg]: REG_EMPTY in /home/moviemod/domains/nfesopprap.com/public_html/showac2.php on line 367

Warning: ereg() [function.ereg]: REG_EMPTY in /home/moviemod/domains/nfesopprap.com/public_html/showac2.php on line 370


 
  กำหนดการสอบ N-NET ประจำภาคเรียนที่ 2 /2559
  วันที่  11/01/2560
 
รายละเอียด
    นักศึกษา กศน.อำเภอสบปราบที่จะจบการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2559 ทุกคน ขอให้มาทำการสอบระดับชาติ N-NET ในวันที่ 22 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนอนุบาลสบปราบ ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป และขอให้เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการสอบมาให้พร้อม เช่น ปากกา ดินสอ2B กบเหลาดินสอ บัตร นักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน และขอให้แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย

94 หมู่ที่ 4 บ้านแพะ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52170
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5429-6261
E – mail Gosonorsobprab@hotmail.com Website www.nfesopprap.com