ID
PWD
 
 


 
  กำหนดการสอบภาคเรียนที่ 2 /2560
สอบวันที่ 17 - 18 มีนาคม 2561
  วันที่  3/01/2561
 
รายละเอียด
    นักศึกษา กศน.อ.สบปราบอย่าลืมมาสอบกันนะครับ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 054296261
สอบวันที่ 17 - 18 มีนาคม 2561
ณ โรงเรียนอนุบาลสบปราบ
ขอให้นักศึกษาไปสอบให้ตรงตามเวลา และแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย และเตรียมอุปกณ์ในการสอบไปให้พร้อม และบอกต่อๆไปให้กับเพื่อนๆนักศึกษาได้รับทราบโดยทั่วกัน จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ

94 หมู่ที่ 4 บ้านแพะ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52170
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5429-6261
E – mail Gosonorsobprab@hotmail.com Website www.nfesopprap.com