ID
PWD
 
 
ข่าวกิจกรรม

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอสบปราบ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ เราทำความดีด้วยหัวใจ ” ณ บริเวณสวนสาธารณะริมทาง อำเภอสบปราบ
    วันที่ 14 ธันวาคม 2561 คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอสบปราบ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ เราทำความดีด้วยหัวใจ ” ณ บริเวณสวนสาธารณะริมทาง อำเภอสบปราบ     
    14/12/2561
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 11 ธันวาคม 2561 ครู กศนตำบลนายาง เข้าร่วมพิธีอันเชิญและมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านแก่น
    วันที่ 11 ธันวาคม 2561 ครู กศนตำบลนายาง เข้าร่วมพิธีอันเชิญและมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านแก่น ณ วัดบ้านแก่น หมู่ 7 ตำบลนายาง เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป เพื่อประชาชนทุกสาขาอาชีพ และทุกหมู่เหล่าร่วมแสดงความจงรักภักดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ โดยการขับเคลื่อนกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ “ กองทุนแม่ของแผ่น ” และเพื่อใช้แนวทางกองทุนแม่ของแผ่นดิน ลดสถานการณ์ปัญหายาเสพติด สร้างความเข้มแข็งพลังแผ่นดิน สร้างความยั่งยืนให้กับหมู่บ้านแก่น     
    12/12/2561
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 7 ธันวาคม2561ครู กศน.ตำบลแม่กัวะจัดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา(สว)ตำบลแม่กัวะ ณ วัดบ้านแม่กัวะ ตำบลแม่กัวะ
    วันที่ 7 ธันวาคม2561ครู กศน.ตำบลแม่กัวะจัดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา(สว)ตำบลแม่กัวะ ณ วัดบ้านแม่กัวะ ตำบลแม่กัวะ      
    11/12/2561
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 11 ธันวาคม2561ครู กศน.ตำบลสมัยจัดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา(สว)ตำบลสมัย ณ วัดอุมลอง ตำบลสมัย
    วันที่ 11 ธันวาคม2561ครู กศน.ตำบลสมัยจัดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา(สว)ตำบลสมัย ณ วัดอุมลอง ตำบลสมัย      
    11/12/2561
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 8 ธันวาคม 2561 ทีม ศส.ปชต.ตำบลสบปราบได้ร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการได้มาซึ่ง ส.ว.
    วันที่ 8 ธันวาคม 2561 ทีม ศส.ปชต.ตำบลสบปราบได้ร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการได้มาซึ่ง ส.ว. ณ. บ้านวัฒนา ม.6 บ้านหล่าย หมู่ 1 บ้านหล่ายเหนือพัฒนา หมู่13 บ้านฮ่องปุ๊สามัคคี หมู่ 8 และบ้านสบเรียง หมู่ 7     
    11/12/2561
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 8 ธันวาคม 2561 ครูกศน.ตำบลนายางประชาสัมพันธ์ เรื่องการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา
    วันที่ 8 ธันวาคม 2561 ครูกศน.ตำบลนายางประชาสัมพันธ์ เรื่องการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา
เผยแพร่ดังนี้
-ร่วมประชุมหมู่บ้าน/ชุมชน
-แจกแผ่นพับ
-ติดโปสเตอร์กศน.ตำบลและในชุมชน
-จัดบอร์ด
  
  
    11/12/2561
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 6 ธันวาคม 2561 คณะครู กศน.ตำบล และคณะกรรมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล เข้าร่วมอบรมให้ความรู้กระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา ณ โรงแรมเวียงทอง อำเภอเมืองลำปาง
    วันที่ 6 ธันวาคม 2561 คณะครู กศน.ตำบล และคณะกรรมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล เข้าร่วมอบรมให้ความรู้กระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา ณ โรงแรมเวียงทอง อำเภอเมืองลำปาง     
    11/12/2561
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 5 ธันวาคม 2561 ครูกศน.ตำบลนายางร่วมกิจกรรมอาสาการทำความดีด้วยหัวใจ เก็บขยะบนถนนในหมู่บ้่านบ้านดงม.2ต.นายางอ.สบปราบ
    วันที่ 5 ธันวาคม 2561 ครูกศน.ตำบลนายางร่วมกิจกรรมอาสาการทำความดีด้วยหัวใจ เก็บขยะบนถนนในหมู่บ้่านบ้านดงม.2ต.นายางอ.สบปราบ     
    6/12/2561
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 5 ธันวาคม 2561 คณะครู บุคลากร ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปนมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เวลา 08.00 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอสบปราบ
    วันที่ 5 ธันวาคม 2561 คณะครู บุคลากร ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปนมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เวลา 08.00 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอสบปราบ     
    6/12/2561
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 4 ธันวาคม 2561 คณะครู บุคลากร กศน.อำเภอสบปราบจัดพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย และจัดประกวดเรียงความบทความเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปนมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งศาสตร์ 9 แขนง ณ กศน.อำเภอสบปราบ
    วันที่ 4 ธันวาคม 2561 คณะครู บุคลากร กศน.อำเภอสบปราบจัดพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย และจัดประกวดเรียงความ บทความเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปนมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งศาสตร์ 9 แขนง ประกอบด้วย1) พระบิดาแห่งชาติการจัดการน้ำ 2) พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย 3) พระบิดาแห่งฝนหลวง 4) พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย 5) พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย 6) พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย 7) พระบิดาแห่งการวิจัยไทย 8) พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย 9) พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย โดยครู กศน.ตำบลแต่ละตำบลคัดเลือกนักศึกษาที่ได้ลำดับที่ 1 ของแต่ละตำบล มาแข่งขันในระดับอำเภอเพื่อหานักศึกษาลำดับที่ 1 ในระดับอำเภอ ณ กศน.อำเภอสบปราบ     
    6/12/2561
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ครู กศน.ตำบลสบปราบ จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประชาธิปไตยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน...อบรมเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะกรรมการศส.ปชต.เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง ณ ห้องประชุม ร่มไทรงาม กศน.อำเภอสบปราบ
    วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ครู กศน.ตำบลสบปราบ จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประชาธิปไตยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน...อบรมเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะกรรมการศส.ปชต.เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งโดยกลุ่มเป้าหมายคณะกรรมการ ศส.ปชต.และผู้นำชุมชนเข้าร่วม ณ ห้องประชุม ร่มไทรงาม กศน.อำเภอสบปราบ     
    6/12/2561
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ครู กศน. ตำบลแม่กัวะ ร่วมประชุมสูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมัศักดิ์ศรี วันที่ 27 พ.ย ณ ชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่กัวะ
    วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ครู กศน. ตำบลแม่กัวะ ร่วมประชุมสูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมัศักดิ์ศรี วันที่ 27 พ.ย ณ ชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่กัวะ     
    28/11/2561
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 คณะครู กศน.อำเภอสบปราบประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอสบปราบ
    วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 คณะครู กศน.อำเภอสบปราบประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอสบปราบ     
    26/11/2561
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 กศน.ตำบลแม่กัวะ ร่วมเดินรณรงค์การใช้โฟมพื้นที่ตำบลแม่กัวะ
    วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 กศน.ตำบลแม่กัวะร่วมกับโรงเรียนบ้านแม่กัวะ และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กัวะ เดินรณรงค์การใช้โฟมพื้นที่ตำบลแม่กัวะ     
    26/11/2561
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 สำนักงาน กศน. จังหวัดลำปาง กลุ่มตรวจสอบภายในดำเนินงานการเงิน บัญชี พัสดุ และการจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ กศน.อำเภอสบปราบ
     วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 สำนักงาน กศน. จังหวัดลำปาง กลุ่มตรวจสอบภายในดำเนินงานการเงิน บัญชี พัสดุ และการจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ กศน.อำเภอสบปราบ     
    22/11/2561
 
อ่านรายละเอียด..

กำลังแสดงหน้าที่ 1/16 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1694 หมู่ที่ 4 บ้านแพะ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52170
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5429-6261
E – mail Gosonorsobprab@hotmail.com Website www.nfesopprap.com