ID
PWD
 
 
ข่าวกิจกรรม

วันที่5-6 เมษายน 2562 นางวิลัยวรรณ เทพอุดครูกศน.ตำบลนายาง จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย พัฒนากาย-ใจสร้างสุขภาวะดี มีสุข จำนวน 10 ชั่วโมง ณ วัดนาไม้แดง โดยมีนางจันทนี อินนันชัย ผอ.กศน.อำเภอสบปราบเป็นประธานเปิดโครงการ และนางสุภัทรา คำปวงเป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมจำนวน 20 คน
    วันที่5-6 เมษายน 2562 นางวิลัยวรรณ เทพอุดครูกศน.ตำบลนายาง จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย พัฒนากาย-ใจสร้างสุขภาวะดี มีสุข จำนวน 10 ชั่วโมง ณ วัดนาไม้แดง โดยมีนางจันทนี อินนันชัย ผอ.กศน.อำเภอสบปราบเป็นประธานเปิดโครงการ และนางสุภัทรา คำปวงเป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมจำนวน 20 คน      
    9/04/2562
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 1 เมษายน 2562 กศน.อำเภอสบปราบ นำโดยนางจันทนี อินนันชัย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอสบปราบ จัดโครงการส่งเสริมการอ่าน เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมแฟนพันธุ์แท้พระราชนิพนธ์ โดยการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ เรื่องที่ตนเองสนใจแล้วบันทึกการอ่าน กิจกรรมอ่านหนังสือดีในดวงใจ กิจกรรมการเล่านิทานสำหรับเด็ก ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอสบปราบ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 26 คน
    วันที่ 1 เมษายน 2562 กศน.อำเภอสบปราบ นำโดยนางจันทนี อินนันชัย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอสบปราบ จัดโครงการส่งเสริมการอ่าน เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมแฟนพันธุ์แท้พระราชนิพนธ์ โดยการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ เรื่องที่ตนเองสนใจแล้วบันทึกการอ่าน กิจกรรมอ่านหนังสือดีในดวงใจ กิจกรรมการเล่านิทานสำหรับเด็ก ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอสบปราบ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 26 คน     
    2/04/2562
 
อ่านรายละเอียด..
ผอ.จันทนี อินนันชัย พร้อมด้วยนางพัชรินทร์ สอนดีครู กศน.ตำบลสมัย และนางวิลัยวรรณ. เทพอุด ครู กศน.ตำบลนายาง ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันทักษะอาชีพนักเรียนในงานประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทยและทักษะอาชีพนักเรียน ศศช.ในพื้นที่ทรงงานตามโครงการพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (ศพด.) ในวันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเวียงลคลอร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
    ผอ.จันทนี อินนันชัย พร้อมด้วยนางพัชรินทร์ สอนดีครู กศน.ตำบลสมัย และนางวิลัยวรรณ. เทพอุด ครู กศน.ตำบลนายาง ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันทักษะอาชีพนักเรียนในงานประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทยและทักษะอาชีพนักเรียน ศศช.ในพื้นที่ทรงงานตามโครงการพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (ศพด.) ในวันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเวียงลคลอร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง     
    27/03/2562
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. นางจันทนี อินนันชัย ผู้อำนวย กศน.อำเภอสบปราบ นำบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดปงกา โดยส่งเสริมอาชีพระยะสั้นการตัดตุง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ประเพณีพื้นเมือง
    วันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. นางจันทนี อินนันชัย ผู้อำนวย กศน.อำเภอสบปราบ นำบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดปงกา โดยส่งเสริมอาชีพระยะสั้นการตัดตุง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ประเพณีพื้นเมือง     
    26/03/2562
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 25 มีนาคม 2562 นางวิลัยวรรณ เทพอุด เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การปลูกและการขยายพันธ์ผักเชียงดา ประธานในพิธีเปิดโดย นายธนารัฐ สายเทพ นายอำเภอสบปราบ ทั้งนี้ มีหัวหน้าเกษตรอำเภอ กำนันตำบลนายาง และสมาชิกกลุ่มผักเชียงดา บ้านหนองวัวแดง วิทยากร จากคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดอบรม ณ บ้านหนองวัวแดง ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 40 คน
    วันที่ 25 มีนาคม 2562 นางวิลัยวรรณ เทพอุด เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การปลูกและการขยายพันธ์ผักเชียงดา ประธานในพิธีเปิดโดย นายธนารัฐ สายเทพ นายอำเภอสบปราบ ทั้งนี้ มีหัวหน้าเกษตรอำเภอ กำนันตำบลนายาง และสมาชิกกลุ่มผักเชียงดา บ้านหนองวัวแดง วิทยากร จากคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดอบรม ณ บ้านหนองวัวแดง ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 40 คน     
    26/03/2562
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 21มีนาคม 2562 นางวิลัยวรรณ เทพอุด ครูกศน.ตำบลนายางร่วมกับ กรรมการ ศส.ปชต.และนศ.กศน.ตำบลนายาง ผู้นำและอสม.บ้านกาดบ้านดง บ้านไร่คณะครูนักเรียน รร.ไตรมิตรสามัคคี เดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์แจกแผ่นพับ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง มีผู้เข้าร่วมจำนวน 67 คน

    วันที่ 21มีนาคม 2562 นางวิลัยวรรณ เทพอุดครู กศน.ตำบลนายางร่วมกับ กรรมการ ศส.ปชต.และนศ.กศน.ตำบลนายาง ผู้นำและอสม.บ้านกาดบ้านดง บ้านไร่คณะครูนักเรียน รร.ไตรมิตรสามัคคี เดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์แจกแผ่นพับ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง มีผู้เข้าร่วมจำนวน 67 คน
  
  
    21/03/2562
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่19 มีนาคม 2562 นางวิลัยวรรณ เทพอุด ครูกศน.ตำบลนายาง ร่วมกับ คณะกรรมการ ศส.ปชต. นักศึกษา กศน.ตำบลนายางและผู้นำหมู่บ้าน กรรมการหมู่บ้านไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง (บ้านแก่นตำบลนายาง)นักเรียนโรงเรียนบ้านแก่น เดินรณรงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์ แจกแผ่นพับ ให้ประชาชนในพื้นที่ ออกมาใช้สิทธิ์ เลือกตั้ง สส.
    วันที่19 มีนาคม 2562 นางวิลัยวรรณ เทพอุด ครูกศน.ตำบลนายาง ร่วมกับ คณะกรรมการ ศส.ปชต. นักศึกษา กศน.ตำบลนายางและผู้นำหมู่บ้าน กรรมการหมู่บ้านไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง (บ้านแก่นตำบลนายาง)นักเรียนโรงเรียนบ้านแก่น เดินรณรงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์ แจกแผ่นพับ ให้ประชาชนในพื้นที่ ออกมาใช้สิทธิ์ เลือกตั้ง สส.     
    19/03/2562
 
อ่านรายละเอียด..
ในวันที่ 17 มีนาคม 2562 นางสมพร เอี่ยมสำอาง กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้มานิเทศการสอบปลายภาคเรียนของนักศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง 3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้อน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหล่าย โดยมีนางจันทนี อินนันชัย ผอ.กศน.อำเภอสบปราบ ครูและบุคลากร กศน.อำเภอสบปราบได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และขอขอบคุณท่าน ศน. ที่ได้ให้คำแนะนำในการสอบในครั้งนี้
    ในวันที่ 17 มีนาคม 2562 นางสมพร เอี่ยมสำอาง กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้มานิเทศการสอบปลายภาคเรียนของนักศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง 3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้อน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหล่าย โดยมีนางจันทนี อินนันชัย ผอ.กศน.อำเภอสบปราบ ครูและบุคลากร กศน.อำเภอสบปราบได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และขอขอบคุณท่าน ศน. ที่ได้ให้คำแนะนำในการสอบในครั้งนี้     
    19/03/2562
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 16-17 มีนาคม 2562 นำโดย นางจันทนี อินนันชัย ผอ. กศน.อำเภอสบปราบ ครู และบุคลากร กศน.อำเภอสบปราบ ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ให้กับนักศึกษา กศน.ทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งภาคปกติและพิการ ณ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหล่าย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปา
    วันที่ 16-17 มีนาคม 2562 นำโดย นางจันทนี อินนันชัย ผอ. กศน.อำเภอสบปราบ ครู และบุคลากร กศน.อำเภอสบปราบ ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ให้กับนักศึกษา กศน.ทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งภาคปกติและพิการ ณ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหล่าย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปา     
    19/03/2562
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 น. นำโดย นางจันทนี อินนันชัย ผอ. กศน.อำเภอสบปราบ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร กศน.อำเภอสบปราบ คณะครูโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหล่าย เข้าร่วมประชุมชี้แจง แนวทางการดำเนินงานกับคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เพื่อสร้างความเข้าใจและแนวปฎิบัติในการดำเนินการสอบปลายภาค ในระหว่างวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2562 ณ สนามสอบโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหล่าย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
    วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 น. นำโดย นางจันทนี อินนันชัย ผอ. กศน.อำเภอสบปราบ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร กศน.อำเภอสบปราบ คณะครูโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหล่าย เข้าร่วมประชุมชี้แจง แนวทางการดำเนินงานกับคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เพื่อสร้างความเข้าใจและแนวปฎิบัติในการดำเนินการสอบปลายภาค ในระหว่างวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2562 ณ สนามสอบโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหล่าย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง     
    15/03/2562
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 14 มีนาคม 2562 กศน.อำเภอสบปราบ โดยนางจันทนี อินนันชัย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ณ หอประชุม กศน.อำเภอสบปราบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562 นี้ ซึ่งมีนายนเรศ เตชะสืบ กำนันตำบลสบปราบเป็นประธาน และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงาน กกต.จังหวัดลำปาง มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 80 คน
    วันที่ 14 มีนาคม 2562 กศน.อำเภอสบปราบ โดยนางจันทนี อินนันชัย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ณ หอประชุม กศน.อำเภอสบปราบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562 นี้ ซึ่งมีนายนเรศ เตชะสืบ กำนันตำบลสบปราบเป็นประธาน และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงาน กกต.จังหวัดลำปาง มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 80 คน     
    15/03/2562
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 14 มีนาคม 2562 กศน.อำเภอสบปราบจัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านประชาธิปไตย ร่วมกันเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง นำโดย นางจันทนี อินนันชัย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ คณะครู บุคลากร กศน. ผู้นำชุมชนและคณะกรรมการ ศส.ปชต.อำเภอสบปราบ ร่วมประชาสัมพันธ์ เชิญชวน แจกแผ่นพับ ให้ประชาชน ออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง สส.ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 60 คน
    วันที่ 14 มีนาคม 2562 กศน.อำเภอสบปราบจัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านประชาธิปไตย ร่วมกันเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง นำโดย นางจันทนี อินนันชัย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ คณะครู บุคลากร กศน. ผู้นำชุมชนและคณะกรรมการ ศส.ปชต.อำเภอสบปราบ ร่วมประชาสัมพันธ์ เชิญชวน แจกแผ่นพับ ให้ประชาชน ออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง สส.ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 60 คน      
    15/03/2562
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 14 มีนาคม 2562 กศน.อำเภอสบปราบ นำรถอ่านฉัน ออกให้บริการหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ตามนโยบายเพิ่มอัตราการอ่านแก่นักศึกษา กศน. ที่มาร่วมกิจกรรมอบรมตามโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ณ กศน.อำเภอสบปราบ
    วันที่ 14 มีนาคม 2562 กศน.อำเภอสบปราบ นำรถอ่านฉัน ออกให้บริการหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ตามนโยบายเพิ่มอัตราการอ่านแก่นักศึกษา กศน. ที่มาร่วมกิจกรรมอบรมตามโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ณ กศน.อำเภอสบปราบ     
    15/03/2562
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 13 มีนาคม 2562 นางวิลัยวรรณ เทพอุด ครู กศน.ตำบลนายางร่วมกับประธานศส.ปชต.ตำบลนายาง ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และแจกแผ่นพับเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สส.มีผู้เข้าร่วมจำนวน 30 คน ณ กศน.ตำบลนายาง
    วันที่ 13 มีนาคม 2562 นางวิลัยวรรณ เทพอุด ครู กศน.ตำบลนายางร่วมกับประธานศส.ปชต.ตำบลนายาง ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และแจกแผ่นพับเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สส.มีผู้เข้าร่วมจำนวน 30 คน ณ กศน.ตำบลนายาง     
    14/03/2562
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 12 มีนาคม 2562 นางสาวพันนอม ว่องไว จัดกิจกรรมโฮงเฮียนภูมิผญ๋าปัญญาผู้สูงอายุตำบลแม่กัวะ ให้ความรุ้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง และทดลองการกากบาทที่ถูกวิธี และมีวิทยากรจากศูนย์ยุติธรรมจังหวัดลำปาง ให้ความรู้เกี่ยวกับคดีต่างๆ
    วันที่ 12 มีนาคม 2562 นางสาวพันนอม ว่องไว จัดกิจกรรมโฮงเฮียนภูมิผญ๋าปัญญาผู้สูงอายุตำบลแม่กัวะ ให้ความรุ้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง และทดลองการกากบาทที่ถูกวิธี และมีวิทยากรจากศูนย์ยุติธรรมจังหวัดลำปาง ให้ความรู้เกี่ยวกับคดีต่างๆ     
    13/03/2562
 
อ่านรายละเอียด..

กำลังแสดงหน้าที่ 1/20 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2094 หมู่ที่ 4 บ้านแพะ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52170
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5429-6261
E – mail Gosonorsobprab@hotmail.com Website www.nfesopprap.com