ID
PWD
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

กศน.อำเภอสบปราบ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โทรศัพท์ 054 296 261
    กศน.อำเภอสบปราบ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โทรศัพท์ 054 296 261     
    24/10/2561
 
อ่านรายละเอียด..
วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 กศน.อำเภอสบปราบ จัดการทดสอบระดับชาติ (N-NET)สำหรับนักเรียนที่คาดว่าจะจบ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลสบปราบ  
7/08/2561
 
กศน.อำเภอสบปราบประกาศรับสมัครนักศึกษา กศน. ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในระดับ ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
    กศน.อำเภอสบปราบประกาศรับสมัครนักศึกษา กศน. ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในระดับ ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ยืดการรับสมัครนักศึกษาถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561  
  
    9/05/2561
 
อ่านรายละเอียด..
กำหนดการ โครงการกีฬานักศึกษากศน.เกมส์สานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี 2561  
3/01/2561
 
กำหนดการสอบภาคเรียนที่ 2 /2560
สอบวันที่ 17 - 18 มีนาคม 2561
  
3/01/2561
 
กำหนดการสอบ N-NET ประจำภาคเรียนที่ 2 /2560  
3/01/2561
 
กำหนดการสอบ N-NET ประจำภาคเรียนที่ 2 /2559
    นักศึกษา กศน.อำเภอสบปราบที่จะจบการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2559 ทุกคน ขอให้มาทำการสอบระดับชาติ N-NET ในวันที่ 22 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนอนุบาลสบปราบ ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป และขอให้เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการสอบมาให้พร้อม เช่น ปากกา ดินสอ2B กบเหลาดินสอ บัตร นักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน และขอให้แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย     
    11/01/2560
 
อ่านรายละเอียด..
กำหนดการสอบภาคเรียนที่ 1 /2559
    นักศึกษา กศน.อ.สบปราบอย่าลืมมาสอบกันนะครับ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 054296261  
  
    2/08/2559
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อ.สบปราบจะสอบปลายภาคเรียนที่1/2558  
17/09/2558
 
ประกาศสอบราคาบ้านหนังสืออัจฉริยะ
    กศน.อ.สบปราบประกาศสอบราคาซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร บ้านหนังสืออัจฉริยะ     
    10/04/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อ.สบปราบสอบปลายภาคเรียนที่ 2/57
ในวันที่ 7 - 8 มีนาคม 2558
  
6/03/2558
 
กศน.อ.สบปราบรับสมัครนักศึกษา ใหม่ภาคเรียนที่ 2/2557  
10/10/2557
 
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557
    กศน.อ.สบปราบจะสอบ ณ โรงเรียนอนุบาลสบปราบ ในวันที่ 20 และ 21 กันยายน 2557 ขอให้นักศึกษาเตรียม วัสดุอุปกรณ์ในการสอบและไปสอบในวันดังกล่าวตามที่ได้ลงทะเบียนในแต่ละวิชาไว้ ถ้าหากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ กศน.อ.สบปราบ 054296261     
    21/08/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.สบปราบรับสมัครนักศึกษาเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
16/10/2556
 
กศน.สบปราบรับสมัครนักศึกษา กศน.ภาคเรียนที่ 2/2556  
16/10/2556
 

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 [หน้าถัดไป = 2]
1 294 หมู่ที่ 4 บ้านแพะ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52170
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5429-6261
E – mail Gosonorsobprab@hotmail.com Website www.nfesopprap.com