ID
PWD
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 26 มกราคม 2565 กศน.อำเภอสบปราบ นายสุรันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการรักษาการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ มอบให้นายวรพจน์ ไชยพรม ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอสบปราบ เข้าร่วมประชุมหาลือเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ห้องสมุดประชาชน อำเภอสบปราบ ร่วมกับสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติลำปาง ณ วัดหลวงสบปราบ
    วันที่ 26 มกราคม 2565 กศน.อำเภอสบปราบ นายสุรันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการรักษาการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ มอบให้นายวรพจน์ ไชยพรม ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอสบปราบ เข้าร่วมประชุมหาลือเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ห้องสมุดประชาชน อำเภอสบปราบ ร่วมกับสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติลำปาง ณ วัดหลวงสบปราบ     
    26/01/2565
 
อ่านรายละเอียด..
ประชาสัมพันธ์การรับมือกับหมอกควันและไฟป่า
    ประชาสัมพันธ์การรับมือกับหมอกควันและไฟป่า     
    28/02/2564
 
อ่านรายละเอียด..
รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ( 26 มิถุนายน ) ประจำปี 2563
    SAVE ZONE, NO NEW FACE
พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่
เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด  
  
    25/06/2563
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศรับสมัครนักศึกษา กศน.อำเภอสบปราบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
    ประกาศรับสมัครนักศึกษา กศน.อำเภอสบปราบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563     
    3/04/2563
 
อ่านรายละเอียด..
แจ้งนักศึกษา กศน.อำเภอสบปราบทุกท่าน ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมปฐมนิเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุม กศน.อำเภอสบปราบ เวลา 08.00 น. - 12.00 น. การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
    แจ้งนักศึกษา กศน.อำเภอสบปราบทุกท่าน ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมปฐมนิเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุม กศน.อำเภอสบปราบ เวลา 08.00 น. - 12.00 น. การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย     
    15/11/2562
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศรับสมัครนักศึกษา กศน.อำเภอสบปราบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
    ประกาศรับสมัครนักศึกษา กศน.อำเภอสบปราบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562     
    4/10/2562
 
อ่านรายละเอียด..
แจ้ง นักศึกษา กศน. อำเภอบปราบทุกท่าน ในวันที่ 16 - 17 มีนาคม 2562 ให้นักศึกษาทุกคนมาสอบปลายภาคเรียนกันด้วยนะครับ เราใช้สถานที่สอบ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหล่าย นะครับ และขอให้แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยเตรียมอุปกรณ์ในการสอบมาให้ครบ มีสอบตั้งเเต่เวลา 08.30 น. - 17.30 น. ขอให้นักศึกษาทุกท่านโชคดีในการสอบด้วยนะครับ  
15/03/2562
 
ประชาสัมพันธ์การเผยเเพร่คลิปวีดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย ทางเว็บไซต์ http://goo.gl/e2rtny
    ประชาสัมพันธ์การเผยเเพร่คลิปวีดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย ทางเว็บไซต์ http://goo.gl/e2rtny     
    24/02/2562
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอสบปราบ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โทรศัพท์ 054 296 261
    กศน.อำเภอสบปราบ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โทรศัพท์ 054 296 261     
    24/10/2561
 
อ่านรายละเอียด..
วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 กศน.อำเภอสบปราบ จัดการทดสอบระดับชาติ (N-NET)สำหรับนักเรียนที่คาดว่าจะจบ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลสบปราบ  
7/08/2561
 
กศน.อำเภอสบปราบประกาศรับสมัครนักศึกษา กศน. ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในระดับ ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
    กศน.อำเภอสบปราบประกาศรับสมัครนักศึกษา กศน. ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในระดับ ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ยืดการรับสมัครนักศึกษาถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561  
  
    9/05/2561
 
อ่านรายละเอียด..
กำหนดการ โครงการกีฬานักศึกษากศน.เกมส์สานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี 2561  
3/01/2561
 
กำหนดการสอบภาคเรียนที่ 2 /2560
สอบวันที่ 17 - 18 มีนาคม 2561
  
3/01/2561
 
กำหนดการสอบ N-NET ประจำภาคเรียนที่ 2 /2560  
3/01/2561
 
กำหนดการสอบ N-NET ประจำภาคเรียนที่ 2 /2559
    นักศึกษา กศน.อำเภอสบปราบที่จะจบการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2559 ทุกคน ขอให้มาทำการสอบระดับชาติ N-NET ในวันที่ 22 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนอนุบาลสบปราบ ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป และขอให้เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการสอบมาให้พร้อม เช่น ปากกา ดินสอ2B กบเหลาดินสอ บัตร นักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน และขอให้แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย     
    11/01/2560
 
อ่านรายละเอียด..

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 [หน้าถัดไป = 2]
1 297 หมู่ที่ 4 บ้านแพะ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52170
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5429-6261
E – mail Gosonorsobprab@hotmail.com Website www.nfesopprap.com