ID
PWD
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการสอบภาคเรียนที่ 1 /2559
    นักศึกษา กศน.อ.สบปราบอย่าลืมมาสอบกันนะครับ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 054296261  
  
    2/08/2559
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อ.สบปราบจะสอบปลายภาคเรียนที่1/2558  
17/09/2558
 
ประกาศสอบราคาบ้านหนังสืออัจฉริยะ
    กศน.อ.สบปราบประกาศสอบราคาซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร บ้านหนังสืออัจฉริยะ     
    10/04/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อ.สบปราบสอบปลายภาคเรียนที่ 2/57
ในวันที่ 7 - 8 มีนาคม 2558
  
6/03/2558
 
กศน.อ.สบปราบรับสมัครนักศึกษา ใหม่ภาคเรียนที่ 2/2557  
10/10/2557
 
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557
    กศน.อ.สบปราบจะสอบ ณ โรงเรียนอนุบาลสบปราบ ในวันที่ 20 และ 21 กันยายน 2557 ขอให้นักศึกษาเตรียม วัสดุอุปกรณ์ในการสอบและไปสอบในวันดังกล่าวตามที่ได้ลงทะเบียนในแต่ละวิชาไว้ ถ้าหากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ กศน.อ.สบปราบ 054296261     
    21/08/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.สบปราบรับสมัครนักศึกษาเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
16/10/2556
 
กศน.สบปราบรับสมัครนักศึกษา กศน.ภาคเรียนที่ 2/2556  
16/10/2556
 
คู่มือหัวหน้า กศน.ตำบล
    เอกสารภารกิจ กศน.ตำบล     
    27/01/2554
 
อ่านรายละเอียด..
[หน้าก่อน = 1]
กำลังแสดงหน้าที่ 2/2
1 297 หมู่ที่ 4 บ้านแพะ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52170
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5429-6261
E – mail Gosonorsobprab@hotmail.com Website www.nfesopprap.com