New Document
New Document


   
 
สอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 [1 มีนาคม 2566]
 
ประกาศรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 [12 มกราคม 2566]
 

แสดงทั้งหมด >>  
 


วันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 18.00 น. สกร.อำเภอสบปราบ นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน. อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้มอบหมายให้ คณะครู บุคลากร สกร.อำเภอสบปราบ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปางวันที่ 3 มิถุนายน 2566 นายสุริยันต์​ปินเครือ​ครูชำนาญการ​ รักษาการในตำแหน่ง​ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ​ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ​ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ มอบหมายให้ครูกศน.ตำบลนายาง​ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุฌาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านนาไม้แดงหมู่ที่ 6 ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปางวันที่ 3 มิถุนายน 2566 สปา.อำเภอสบปราบ นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน. อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ พร้อมด้วยข้าราชการบุคลากรทางการศึกษา สกร.อำเภอสบปราบ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาม 3 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสบปราบ


แสดงทั้งหมด >>  
 
รายงานการประชุม ประจำเดือน มีนาคม 2566 [4 เมษายน 2566]
รายงานการประชุม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [4 เมษายน 2566]
รายงานการประชุม ประจำเดือน มกราคม 2566 [4 เมษายน 2566]

แสดงทั้งหมด >>  


New Document

 

New Document