New Document
headweb2
New Document

สถิติการเข้าเยี่ยมชมเริ่มนับตั้งแต่ : 01 เม.ย. 2564

   
 
ประกาศรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 [12/01/2566,15:11:17]
สอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 [01/03/2566,13:18:04]
สอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 วันที่ 17 - 18 กันยายน 2566 สกร.อำเภอสบปราบ ทำการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยมีสนามสอบ 5 สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลสบปราบ 1 โรงเรียนอนุบาลสบปราบ 2 (การศึกษาพิเศษ) โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา โรงเรียนชุมชนตำบลแม่กัวะ และโรงเรียนชุมชนตำบลนายาง [04/08/2566,14:22:49]
สกร.อำเภอสบปราบ ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษารอกระบบโรงเรียน (N-NET) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในวันอาทิตย์ ที่ 27 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม [04/08/2566,14:24:43]
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ ประชาสัมพันธ์ ไทยมีงานทำเพื่อโอกาสได้ทำงาน [09/08/2566,09:11:29]
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระดับประถม ม.ต้น(ม.3) ม.ปลาย(ม.6) [24/10/2566,09:13:06]
สอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 วันที่ 2 - 3 มีนาคม 2567 สกร.อำเภอสบปราบ ทำการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยมีสนามสอบ 5 สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลสบปราบ 1 โรงเรียนอนุบาลสบปราบ 2 (การศึกษาพิเศษ) โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา โรงเรียนชุมชนตำบลแม่กัวะ และโรงเรียนชุมชนตำบลนายาง [27/02/2567,10:13:37]
New Document

 

New Document