New Document
New Document


   
 
ประกาศรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 [12 มกราคม 2566]
 

แสดงทั้งหมด >>  
 


กศน.อำเภอสบปราบ จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้นการทำกล้วยฉาบหลักสูตร 10 ชั่วโมงกศน.อำเภอสบปราบ เข้าร่วมประชุมเรื่องการบริหารจัดการขยะเปียกในชุน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปางกศน.อำเภอสบปราบ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การตัดตุงไส้หมู แก่นักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม


แสดงทั้งหมด >>  
 
รายงานการประชุมบุคลากรประจำเดือน ธันวาคม 2565 [10 มกราคม 2566]

แสดงทั้งหมด >>  


New Document

 

New Document